Burn-out

Print
Created on Tuesday, 28 August 2012 Written by René

 

Burnout is een toestand waarin men zich op alle fronten uitgeput voelt door langdurige stress, waarbij het verlies van interesse, betrokkenheid en motivatie kenmerkend zijn.
Burnout vermindert uw productiviteit en het kost ontzettend veel energie. Uiteindelijk kan men zich voelen alsof men niets meer te geven heeft.
Als elke dag een slechte dag is, als u zich niet meer kunt interesseren voor werk of thuis, als u zich elke dag uitgeput voelt en als u het idee heeft dat niets er toe doet, dan zou u op weg kunnen zijn om een burnout te krijgen.

De negatieve effecten van een burnout raken elk gebied van uw leven; uw thuissituatie en uw sociale leven worden er op den duur bij betrokken.

Burnout wordt heden ten dage gezien als een werkgerelateerde ziekte. Mensen met burnout hebben ten gevolge van langdurige stressoren op het werk en persoonlijke stressoren last van drie symptomen, te weten: emotionele uitputting: men is verminderd in staat om op een emotioneel niveau te kunnen werken, depersonalisatie: men ontwikkelt negatieve gevoelens jegens het werk en collega's, en ze voelen zich verminderd geschikt om hun baan uit te oefenen.
De laatste omschrijving van burnout omvat ook cynisme en inefficiëntie, naast de uitputting en langdurige stressoren op het werk.
Men heeft dus te maken met langdurige stress op het werk, die tot gevolg heeft dat men uitgeput raakt op emotioneel niveau, cynisch wordt (hetgeen zich uit in verminderde emotionele betrokkenheid bij werk en al zijn facetten) en het gevoel hebben dat de taken die horen bij het werk niet meer adequaat kunnen worden uitgevoerd.
Omdat stress het gevolg is van een situatie waarin bepaalde eisen worden gesteld aan een persoon en deze persoon kan niet aan deze eisen voldoen met zijn bronnen, zou burnout ook kunnen worden beschouwd als het gevolg van falende coping: er is stress waar je mee om probeert te gaan, en dat lukt niet.

Burn-out lijkt het meest voor te komen onder werknemers in de gezondheidszorg, maar daar is hedentendage geen hard bewijs voor.

Burn-out wordt gemeten met de Maslach Burnout Inventory (MBI). Dit is een klachtenlijst die ontwikkeld is door mw. Maslach, een Amerikaanse psychologe die veel onderzoek heeft verricht naar burn-out. De lijst is in verschillende vormen in omloop, voor verschillende beroepsgroepen.

De gemiddelde verzuimduur in 2012 bij burn-out is 189 dagen. In 2011 steeg het aantal mensen met een burn-out met 11%, terwijl het totale aantal verzuimgevallen juist daalde met 8%.


Als oorzaken van burnout verdienen de volgende items aandacht.
- te weinig controle over het werk, u heeft te weinig invloed op het werk.
- u krijgt geen waardering voor het werk wat u levert.
- u heeft te weinig tijd om ontspannen en/of sociale activiteiten te ondernemen.
- u heeft een perfectionistische houding.
- u ervaart geen uitdaging in uw werk, of uw werk is altijd hetzelfde.
- er wordt heel veel van u verwacht.

Tuesday the 24th. Copyright stresshulp.nl (c) 2009-2012. Joomla 3 Templates Joomlaskins.