BRONNEN/ VERANTWOORDING

De makers van deze site zijn mw. M. Kool en dhr. R. Oonk. We hebben voor zowel inhoud als vormgeving raad gevraagd aan anderen. In ons werk, resp. verpleegkundig reumaconsulente en psychosomatisch fysiotherapeut, zien wij veel mensen die te maken hebben met stress. Juist bij de psychosomatisch fysiotherapeut is dat het geval. Omdat stress volgens ons op internet vaak wat onduidelijk vorm krijgt en erg verspreid op het wereldwijde web ligt, hebben we besloten om zoveel mogelijk in één website onder te brengen. Hopelijk kunnen we hierdoor wat duidelijker informatie verstrekken dan naar ons idee nu het geval is.


Bij het maken van deze website hebben wij gebruik gemaakt van verschillende bronnen. Het materiaal is volledig gebaseerd op kennis die aanwezig is in verschillende boeken, website en tijdschriften. De makers van deze website hebben geenszins geprobeerd om te laten lijken dat zij theorieën die besproken zijn hebben ontwikkeld.
Het is onmogelijk om alle theorieën en informatie opnieuw uit te vinden. We verwijzen naar degenen die dat wél hebben gedaan door bronvermelding.
Omdat het om psychologisch-wetenschappelijke literatuur gaat, hebben wij ervoor gekozen om te verwijzen naar literatuur volgens de APA-norm. Naast de lijst van bronnen die we voor deze website hebben gebruikt vermelden we bij elk artikel nog eens de gebruikte bronnen.Mocht de situatie zich voordoen, ondanks dat we grote voorzichtigheid betrachten bij het gebruik van bronnen, dat mensen zich gekwetst voelen of geschonden in hun recht, dan verzoeken wij u om contact met ons op te nemen. Dat kan door de knop in het bovenste menu te gebruiken of een e-mail te sturen naar: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .


De bronnen die wij hebben gebruikt om deze website mogelijk te maken zijn:
Roediger, H.L.& Capaldi, E.D.& Paris, S.G.& Polivy, J.& Herman, C.P.& Brysbaert, M (2004). Psychologie, een inleiding. Gent: Academia Press.
Reedijk, J.S.(1999). Psychiatrie. Maarssen: Elsevier/ De Tijdstroom.Sarafino, E.P. (2006). Health Psychology, Biopsychosocial Interactions, Fifth Edition. New Jersey: John Wiley&Sons, Inc. Miller, N.E. (1959). Liberalization of basic S-R concepts: Extensions to conflict behavior, motivation, and social learning. In S. Koch (Red.), Psychology: A study of science (Vol. 2, p. 196-292. New York: McGraw-Hill.
van der Molen, H.T.& Perreijn, S.& van den Hout, M.A. (1997). Klinische Psychologie, Theorieen en psychopathologie. Groningen: Wolters-Noordhoff.
Holmes, T.H. & Rahe, R.H. (1967). The Social Readjustment Rating Scale. Journal of Psychosomatic Research 11, 213-218.
Holm, J.E. & Holroyd, K.A. (1992). The Daily Hassles Scale (Revised): Does it measure stress or symptoms? Behavorial Assessment, Vol. 14, p. 465-482.  

Johnson, J.H. (1986). Life events as stressors in childhood and adolescence. Newbury Park, CA: Sage.
Chesney, M.A., Frautschi, N.M., Rosenman, R.H. (1985). Modifying type A behavior. In J.C. Rosen &amp; L.J. Solomon (Red.). Prevention in health psychology </em>(pp. 130-142). Hanover, NH: University Press of New England.
Friedman, M. &amp; Rosenman, R.H. (1974). Type A Behavior and your heart. New York: Knopf.
Ong, J.C. et al (2009). Pain coping strategies for Tension Type Headache: Possible Implications For insomnia? Journal of Clinical Sleep Medicine, Vol. 5, No. 1, p. 52-56.
Hoogduin, C.A.L. et al (2001). Behandelingsstrategieën bij Burnout. Houten/ Diegem: Bohn Stafleu van Loghum.
http://www.wikipedia.nl

Wednesday the 21st. Copyright stresshulp.nl (c) 2009-2012. Joomla 3 Templates Joomlaskins.